Disclaimer

Rasa Lombok Disclaimer

Rasa-Lombok.nl probeert zo goed mogelijk deze website te beheren en actueel te houden.

Typefouten of prijsfouten kunnen per ongeluk gemaakt worden. U kunt aan deze website geen rechten ontlenen.

Deze website en zijn inhoud is auteurs rechtelijk eigendom van Rasa Lombok.

Niets van deze website, inhoud, afbeeldingen, etc. mogen niet zonderĀ  uitdrukkelijke toestemming van Rasa Lombok gebruikt worden.

Voor overige zaken zie onze Leveringsvoorwaarden.